Medlemskab

MOTION, GLÆDE, FÆLLESSKAB

Medlemsskab og betingelser

Medlemskab

Pris

I Frederiksberg Senior Motion koster et medlemskab kr. 550,- pr. sæson. Du betaler for én sæson af gangen


- Første sæson er fra august til december.

- Anden sæson er fra januar til juni.


Et medlemskab giver adgang til alle aktiviteter/hold. Fx kan du deltage i både gymnastik tirsdag og motions floorball torsdag, uden at det koster ekstra.


Passivt Medlemskab

Hvis du ikke føler dig helt sikker på, om træningen er noget for dig, men du gerne vil være en del af foreningen og det sociale medlemskab, så kan du også vælge at være passiv medlem. Et passivt medlemsskab koster 100 kr. pr halvår og giver mulighed for at deltage i generalforsamling og sociale arrangementer, som vi har 3-4 gange om året.


Betalingsfrist
Kontingent bedes indbetalt inden henholdsvis d. 3. januar og 5 august, således at kassereren kan nå at registrere indbetalingerne.


Betaling via banken
Beløbet skal overføres til Frederiksberg Senior Motions konto, som oplyses ved ønske om indmeldelse. 

Husk at skrive: navn, fødselsdato og år samt telefonnr. ved overførslen.


Mulighed for kontant betaling
Kassereren vil også være at finde i Cafeen ved Frederiksberghallerne. Der informeres om hvornår ved sæsonafslutning i henholdsvis nyhedsbrev og på vores Facebook kanal. 


Spørgsmål til kontingentet
Send os en mail på  info@frb-seniormotion.dk.Medlemsbetingelser

Foreningens juridiske navn: Frederiksberg Senior Motion

Selskabsform: Forening

CVR-nummer: 39 70 17 31

Adresse: Jens Jessens Vej 16, 2000 Frederiksberg

Officiel e-mail adresse: info@frb-seniormotion.dk

Officiel web-adresse: www.frb-seniormotion.dk

Indhold på denne side er sidst opdateret 7. august 2023.

Person- og privatlivsoplysninger

Når du klikker rundt på hjemmesiden kan der blive indsamlet statistiske data (”cookies”). Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering (“Secure Socket Layer”). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med køb af medlemskaber i Frederiksberg Senior Motion, samt til udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.


Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter din udmeldelse af foreningen. Herefter anonymiserer vi dine data. Ønskes det, at vi sletter personlige data, kan aktivt medlemsskab af Frederiksberg Senior Motion ikke opretholdes.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler nødvendige personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Således efterlever vi Persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018.


Priser

Alle priserne på hjemmesiden er momsfrie, da vi er en forening.


Indmeldelse

Ved indmeldelse og betaling af kontingent opnås medlemskab af Frederiksberg Senior Motion. Det betyder, at man herefter er underlagt Frederiksberg Senior Motions vedtægter og retningslinjer m.v. Før indmeldelse bedes I læse disse sider.

Kontingent betales halvårligt.


Det er muligt at melde sig ind hele året rundt. Når halvdelen af en sæson er gået, vil kontingentet for den resterende del af sæsonen blive nedsat.


Fortrydelsesret

I Frederiksberg Senior Motion er det muligt at komme til to prøvetræninger efter aftale med bestyrelsen.

Når der er indbetalt kontingent, er det ikke muligt at fortryde sit medlemskab.

Kontingent er betaling for et medlemskab.


Udmeldelse

Man kan når som helst melde sig ud af Frederiksberg Senior Motion. Det gør man ved at sende en mail til info@frb-seniormotion.dk

Ved udmeldelse mistes retten til forhåndstilmelding til et hold til den kommende sæson.


Force majeure

Der gives ingen reduktion, refusion eller erstatningsundervisning, når træningen må aflyses fx som følge af aflysninger i hallen, reparation af anlæg, hærværk eller andre uforudsete hændelser. Frederiksberg Senior Motion låner faciliteterne af Frederiksberg Idræts-Union, og har intet ansvar for den daglige drift.


Holdændringer

Vi forbeholder os retten til at kunne ændre eller nedlægge hold i forbindelse med manglende tilmelding/fremmøde. Ligeledes forbeholder vi os ret til sæsonen igennem at foretage løbende faglige tilpasninger af holdenes niveauer.


Ansvar

Frederiksberg Senior Motion tager ikke ansvar for tilskadekomst i forbindelse med aktiviteterne. Al deltagelse foregår under eget ansvar.


Nyhedsbreve og kommunikation til medlemmer 

Nyhedsbreve og tilbud fra klubbens samarbejdspartnere sendes kun til medlemmet, såfremt denne enten har tilmeldt sig aktivt på foreningens hjemmeside, eller ved tilmelding har accepteret at modtage nyhedsbreve. Medlemmet kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at kontakte Frederiksberg Senior Motion på info@frb-seniormotion.dk.


Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og medlemsbetingelser fremgår af hjemmesiden.


Forbehold

Frederiksberg Senior Motion tager forbehold for tryk- og prisfejl og forbeholder sig ret til løbende at justere aktivitetsudbuddet og aktiviteternes indhold.